Koninklijk Nederlands Vervoer

https://www.knv.nl/

Kenniscafé over MaaS en mobiliteitshubs – donderdag 27 mei

Een knooppunt of mobiliteitshub is een ideale locatie om Mobility as a Service (MaaS) in praktijk te brengen. Op zo’n locatie komen immers veel verschillende modaliteiten en datastromen samen. Maar hoe doe je dat, MaaS en hubs met elkaar verbinden? Dat hoor je tijdens het MaaS Kenniscafé over mobiliteitshubs op donderdag 27 mei van 14:00 – 15:30 uur. 

Mobility as a Service begint steeds meer vorm te krijgen en schaalt op. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst spelen gemeenten hierop in. Ze zullen hun data op orde willen hebben als leveranciers van MaaS-diensten straks hun diensten aanbieden. Maar hoe bereid je je voor? Waar begin je?

In het kenniscafé MaaS en mobiliteitshubs gaan we de strategische en praktische aspecten één voor één afpellen. Op 27 mei hoor je hoe je zelf stappen kunt zetten op het gebied van MaaS. De drie casussen die aan bod komen geven je een inkijkje in de aanpak en de uitdagingen in de praktijk.

Projectleiders van drie verschillende soorten hubs vertellen over hun ervaringen. Aan de orde komen het hubnetwerk in het buitengebied (Groningen), een hub aan de stadsrand (Rotterdam) en een hub in de wijk (Nijmegen).

De volgende aspecten komen daarbij naar voren:

  • Strategisch: waarom moet je je als overheid eigenlijk bezighouden met MaaS?
  • Randvoorwaarden: hoe ziet MaaS eruit? Voor welke voorzieningen zorg je, hoe dien je het collectief belang, hoe zorg je dat iedereen toegang heeft? Hoe zorg je dat MaaS werkt?
  • Praktisch: hoe breng je je zaken op orde? Welke vergunningen moet je verlenen, moet je zelf iets neerzetten of juist niet? Hoe ga je om met weerstand, hoe regel je de energievoorziening, het beheer?

Bij alle aspecten komen de verschillende succes- en faalfactoren aan bod.

In dit kenniscafé ontdek je hoe je MaaS in praktijk kunt brengen bij een mobiliteitshub, komen inspirerende voorbeelden voorbij en ontvang je concrete handvatten om mee aan de slag te gaan in je gemeente of regio.

Initiatief

De MaaS Kenniscafés zijn een initiatief van CROW, het MaaS-Lab en het ministerie van IenW. Het doel is om anders te kijken naar mobiliteit. MaaS is immers een grote verandering ten opzichte van mobiliteit zoals we die nu kennen en ervaren. We gaan met elkaar ontdekken hoe we een toekomstbestendig mobiliteitssysteem kunnen realiseren. De organisatie van het tweede kenniscafé dit jaar, MaaS en mobiliteitshubs, ligt bij CROW.

Programma

Ananda Groag (Ministerie IenW) is moderator en maakt van dit kenniscafé een interactief en boeiend geheel in gespreksvorm met de sprekers. De invulling bevat afwisselend korte presentaties en tafelgesprekken.

Welkom

1. Nederland netwerkstad – de context van knooppunten, mobiliteitshubs én MaaS

Frans Bekhuis (CROW) en Karst Geurts (Universiteit Twente)

Het belang van knooppunten en hubs voor het goed functioneren van Nederland. Waarom hebben MaaS en hubs elkaar nodig?

2. Een hub aan de stadsrand in Rotterdam

Duo-presentatie Marloes Buitendijk (gemeente Rotterdam) en Michael Baan (Hely)
De hub als startpunt van de MaaS-reis: duurzaam, makkelijk en leuk!

3. Een hubnetwerk in het landelijk gebied van het Noorden

Duo-presentatie Francisca de Jong (provincie Groningen) en ov-bedrijf
Een datascan van de toegankelijkheid rond hubs: hoe breng je dat in kaart?

4. Het ontwikkelen van eHubs op wijkniveau in Nijmegen

Duo-presentatie Klaas-Jan Gräfe (gemeente Nijmegen) en Niels Hagels (Urbee)
Een pilot met ruimte voor opschaling, welke lessen kunnen we hiervan leren?

Afsluiting

Afsluiting

Aanmelden

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit digitale evenement waarbij natuurlijk ook de mogelijkheid is om mee te discussiëren. Aanmelden kan via deze link.

Meer informatie nodig? Kijk het filmpje hieronder:

The post Kenniscafé over MaaS en mobiliteitshubs – donderdag 27 mei appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

Carlo Cahn nieuwe directeur KNV, Jantine Vochteloo secretaris Zorgvervoer en Taxi

Carlo Cahn volgt per 1 juni Hubert Andela op als directeur van ondernemersvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Cahn werkt sinds september 2013 bij KNV als secretaris van de vereniging Busvervoer Nederland. Hij zal deze functie blijven vervullen. Voordat hij bij KNV aantrad was de tot jurist opgeleide Cahn werkzaam voor verschillende brancheverenigingen zoals Transport en Logistiek Nederland en de veiligheidsbranche.

Jantine Vochteloo wordt secretaris Zorgvervoer en Taxi
Door het vertrek van Hubert ontstond tegelijk een vacature voor de secretarisfunctie bij KNV Zorgvervoer en Taxi. Met ingang van 1 juni zal Jantine Vochteloo deze functie vervullen. Zij is sinds 2008 bij KNV Zorgvervoer en Taxi werkzaam en beheert als beleidsadviseur meerdere dossiers.

KNV-voorzitter Bertho Eckhardt: ‘Ik ben blij dat we Carlo bereid hebben gevonden om de directeurstaken over te nemen. Hij kent onze sectoren van binnen en buiten, heeft een breed netwerk en zorgt voor de continuïteit die onze branches door de coronacrisis op dit moment nodig hebben. Met het aantreden van Jantine als de nieuwe secretaris KNV Zorgvervoer en Taxi ben ik eveneens zeer content. Jantine kent alle facetten van het zorgvervoer en de taxiwereld tot in de details. Haar ervaring loopt van het afsluiten van de cao’s tot kwaliteitsbeleid in de opstapmarkt. Ik kan met een gerust hart stellen dat de vereniging bij haar in goede handen is.’

Jantine en Carlo volgen Hubert Andela op die per 1 juni aan de slag gaat als directeur van brancheorganisatie ZuivelNL.

The post Carlo Cahn nieuwe directeur KNV, Jantine Vochteloo secretaris Zorgvervoer en Taxi appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

Werkgeverstesten.nl maakt preventief testen van werknemers mogelijk

Wanneer thuiswerken onmogelijk en 1,5 meter afstand houden moeilijk is, biedt preventief testen uitkomst. Preventief testen betekent dat mensen getest worden op corona zonder dat er een vermoeden bestaat van besmetting. Werkgevers die dit zelf willen regelen kunnen kiezen of ze sneltesten of zelftesten faciliteren voor werknemers. Op werkgeverstesten.nl is alle informatie te vinden die nodig is om aan de slag te gaan.

Testen is cruciaal om het coronavirus in te dammen. Op de werkvloer zorgt het niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor het eerder opsporen van het virus. Preventief en frequenter testen van werknemers voorkomt besmettingen en creëert een veiligere werkplek.

Tijdelijke financiële vergoeding
Voor organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is en afstand houden vanwege de aard van het werk geen optie is wil de overheid het preventief testen van werknemers stimuleren. BIG-geregistreerde artsen en arbodiensten kunnen werkgevers ondersteunen bij het afnemen van sneltesten of zelftesten van werknemers. Wanneer het testen gebeurt onder supervisie van een BIG-geregistreerd arts, kan aanspraak gemaakt worden op een financiële vergoeding. Tot 31 mei 2021 kunnen bedrijfsartsen en andere BIG-geregistreerde artsen gebruikmaken van de tijdelijke Open House regeling voor preventief testen.

Toolkits voor preventief testen
Preventief testen kan door een eigen testlocatie op te richten of door zelftesten voor werknemers te faciliteren. Op werkgeverstesten.nl zijn twee toolkits beschikbaar: een voor het opzetten van een eigen testlocatie en een toolkit voor het faciliteren van zelftesten. Meer informatie is hier te vinden.

The post Werkgeverstesten.nl maakt preventief testen van werknemers mogelijk appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

2
>