Koninklijk Nederlands Vervoer

https://www.knv.nl/

Busvervoer Nederland blij met versoepelingen coronarichtlijn basisscholen

Vrijdag werd bekend dat het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 juni. Een belangrijk onderdeel van de versoepeling is dat groepen weer gemengd worden. Hierdoor kunnen scholen makkelijker weer op schoolreisje. Dat is goed nieuws voor touringcarondernemers die hard getroffen zijn door de coronapandemie.

Busvervoer Nederland blij met de versoepelingen
KNV-directeur Carlo Cahn is blij met de versoepelingen: “Dit is heel mooi nieuws voor de touringcarondernemers. Juni is traditioneel de maand dat scholen op schoolreis gaan. Hoewel de versoepelingen pas later deze maand in gaan, zullen er toch nog wel wat ondernemers profiteren. Deze ontwikkeling is goed voor vertrouwen in de toekomst.”

Touringcarrichtlijn onveranderd
De coronarichtlijn voor het touringcarvervoer hoeft niet aangepast te worden. In de bus konden klassen al gemengd worden. Ook gold er al die tijd al geen mondkapjesplicht in de bus (voor leerlingen tot 12 jaar). Carlo Cahn hierover: “Het is goed dat de richtlijn voor het onderwijs en de richtlijn voor in het vervoer weer op elkaar aansluiten. Ondernemers kregen hier veel vragen over te verwerken. Aan deze onduidelijkheid is een einde gekomen.”

The post Busvervoer Nederland blij met versoepelingen coronarichtlijn basisscholen appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

Sociale partners blij met versoepelingen in het zorgvervoer

Afgelopen vrijdag meldde het RIVM dat versoepelingen in het zorgvervoer mogelijk zijn. Deze versoepelingen volgden op de brief die vakbonden FNV en CNV en ondernemersvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi eerder aan het OMT schreven. In hun brief gaven de sociale partners aan dat de toegankelijkheid van het zorgvervoer in gedrang kwam door de beperking van het aantal zitplaatsen in de voertuigen. Sociale partners zijn blij met de reactie van het OMT en met de direct ingegane versoepelingen. Doordat de capaciteit omhoog gaat, blijft het zorgvervoer voorlopig toegankelijk voor al haar gebruikers.

De sociale partners hebben de wijzigingen direct doorgevoerd in de sectorprotocollen, die vandaag zijn gepubliceerd. De belangrijkste wijziging in het sectorprotocol zorgvervoer (vanaf 18 jaar en ouder) is dat de bezetting in een voertuig uitgebreid kan worden. Per bank of rij stoelen mogen twee passagiers plaatsnemen, met een lege plek tussen hen in. Voorheen gold er een maximum van één persoon per bank of rij stoelen. Uitgangspunt daarbij is dat de plaats naast de chauffeur niet ingenomen mag worden en dat de chauffeur en de reizigers een medisch mondneusmasker dragen.

Het nieuwe RIVM-advies geeft verder aan dat wanneer iedereen de gelegenheid heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren (of op het moment dat de infectiedruk laag is), de richtlijnen gelijkgesteld kunnen worden aan het openbaar vervoer. Het is echter nog niet mogelijk om hiervoor een exacte datum te geven.

De sociale partners juichen het toe dat de capaciteit van het zorgvervoer weer groter wordt. De noodzaak daartoe was namelijk groot. Doordat de maatschappij zich steeds verder opende, steeg ook de vraag naar zorgvervoer weer. Door de beperkingen in het protocol kon er niet meer aan de vraag voldaan worden. Dat was een onwenselijke situatie vanwege het maatschappelijk belang van het zorgvervoer. Het zorgvervoer is immers een belangrijke schakel in de zorgketen, bijvoorbeeld voor vervoer naar behandelingen in het ziekenhuis. Verdere versoepelingen blijven op termijn echter nodig om aan de verder stijgende vraag tegemoet te kunnen blijven komen. Voorkomen moet worden dat op enig moment alsnog de toegankelijkheid van het zorgvervoer in de knel komt.

The post Sociale partners blij met versoepelingen in het zorgvervoer appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

Kerncijfers Nederlandse touringcarsector 2020

Welke impact had de coronacrisis in 2020 op de Nederlandse touringcarsector? Exacte gegevens over de gevolgen van de coronacrisis voor omzet, wagenpark en personeel werden verzameld door stichting Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer (FSO). Onderzoeksbureau Panteia analyseerde en publiceerde deze data in het rapport ‘Kerncijfers 2020 van het Nederlandse touringcarvervoer’.

Schrikbarende impact van de coronacrisis
Niet verrassend is de omzetdaling in 2020. De schrikbarende impact van de coronacrisis is goed zichtbaar: de totale omzet in het besloten busvervoer van Nederlandse ondernemingen kelderde met 63%, naar € 218 miljoen. Het aantal voertuigen nam met een kleine 300 af in 2020, en het totaal aantal gereden kilometers zakte naar van 269,9 miljoen (in 2019) naar 102 miljoen (2020).

Lees het rapport ‘Kerncijfers 2020 van het Nederlandse touringcarvervoer
Download de infographic ‘Het Nederlandse touringcarvervoer – kerncijfers 2020

The post Kerncijfers Nederlandse touringcarsector 2020 appeared first on Koninklijk Nederlands Vervoer.

<
1